calculator
💰

Calculadora de Sou Net

Últims canvis

20/04/2024

Afegit el MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional) a la calculadora de sou net.

26/03/2023

Primera versió de la calculadora d'interès compost. Calcula quant diners pots guanyar amb una inversió a llarg termini. Deixa que la màgia de l'interès compost actuï.

04/03/2023

Primera versió de la calculadora de dipòsits. Calcula el benefici total, mensual, trimestral, semestral i anual. Descobreix el benefici net de la inversió.

27/02/2023

Actualitzada calculadora de sou net amb retribució flexible y sou en espècie. (ticket restaurant, ticket transporte, ticket guardería...)

13/02/2023

Actualitzada calculadora d'hipoteca per mostrar comparador d'ITP per comunitat autònoma.

10/02/2023

Actualitzada calculadora d'hipoteca per mostrar selector de vivenda nova (IVA) o de segona mà (ITP). S'afegeix també despeses de notaria.

01/01/2023

Actualitzada base màxima de seguretat social a 4.495€ mensuals - 53.940€ anuals a la calculadora de salari.

18/12/2022

Actualitzada calculadora d'hipoteca per mostrar la quantitat a pagar d'impostos (ITP) por comunitat autònoma.

06/12/2022

Actualitzada base màxima de seguretat social a 4.139,40€ mensuals - 49.672,8€ anuals a la calculadora de salari.

26/10/2022

Actualitzada calculadora de sou net amb deflactació de l'IRPF de Madrid y Galícia. Aplica de forma retroactiva, vàlid per la Renta de 2022.

10/09/2022

Actualitzada calculadora de sou net amb comparativa de sou net per comunitat autònoma.

05/09/2022

Actualitzada calculadora de sou net per obtenir comunitat autònoma de l'usuari de forma automàtica.