calculator
💶

Calculadora de Sou Net

🏝️

Calculadora d'Independència Financera' (AVIAT)

Últims canvis

01/01/2023

Actualitzada base màxima de seguretat social a 4.495€ mensuals - 53.940€ anuals a la calculadora de salari.

18/12/2022

Actualitzada calculadora d'hipoteca per mostrar la quantitat a pagar d'impostos (ITP) por comunitat autònoma.

06/12/2022

Actualitzada base màxima de seguretat social a 4.139,40€ mensuals - 49.672,8€ anuals a la calculadora de salari.

26/10/2022

Actualitzada calculadora de salari amb deflactació de l'IRPF de Madrid y Galícia. Aplica de forma retroactiva, vàlid per la Renta de 2022.

10/09/2022

Actualitzada calculadora de salari amb comparativa de sou net per comunitat autònoma.

05/09/2022

Actualitzada calculadora de salari per obtenir comunitat autònoma de l'usuari de forma automàtica.