Discapacitat

Salari Net Mensual

1600,17 €

Sou Net Anual

19.202,04 €

Salari Net per hora

9,23 €

Base de cotització Seguridad Social

2000 €

Base imposable. Salari brut menys SS menys despeses

20.447,2 €

Seguretat Social

1552,8 €

Percentage de cost del MEI

0,12%

% IRPF

13,52 %

% Tram marginal IRPF

30 %

IRPF Total

3245,16 €

IRPF Estatal

3245,16 €

Deducció

5550 €

Deducció Estatal

1054,5 €

IRPF

Impost de la Renda de les Persones Físiques

20/05/2024

Afegida reducció per obtenció de rendiments del treball Articles 19 i 20

28/04/2024

S'han actualitzat tots els trams de cada comunitat seguint el Manual de Presentació de l'Agència Tributària per a la complimentació de l'IRPF de 2021, 2022, 2023.

14/03/2024

Actualitzada base de cotització de la Seguretat Social per a 2024: 4720,5€ mensuals - 56.646€ anuals. Afegida per a poder consultar en Detalls.

26/01/2024

Actualizada calculadora de sou net amb Llei Beckham.

17/12/2023

Actualitzada la calculadora de sou net amb deflació de l'IRPF de Madrid per al 2023.

03/12/2023

Afegit selector d'any i el MEI (Mecanisme d'Equitat Intergeneracional) per a 2024.

20/04/2023

Afegit el MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional) a la calculadora de sou net.

27/02/2023

Actualitzada calculadora de sou net amb retribució flexible y sou en espècie. (ticket restaurant, ticket transporte, ticket guardería...)

01/01/2023

Actualitzada base màxima de seguretat social a 4.495€ mensuals - 53.940€ anuals a la calculadora de salari.

06/12/2022

Actualitzada base màxima de seguretat social a 4.139,40€ mensuals - 49.672,8€ anuals a la calculadora de salari.

26/10/2022

Actualitzada calculadora de sou net amb deflactació de l'IRPF de Madrid y Galícia. Aplica de forma retroactiva, vàlid per la Renta de 2022.

10/09/2022

Actualitzada calculadora de sou net amb comparativa de sou net per comunitat autònoma.

05/09/2022

Actualitzada calculadora de sou net per obtenir comunitat autònoma de l'usuari de forma automàtica.